Om Center For Klinisk Hypnose & Psykoterapi.

Din terapeut / behandler

Jeg hedder Michael Leutenberger (født 1962).

I 2010, stoppede jeg en karrierer som leder i det private erhvervsliv, og startede min egen praksis med Coaching, Psykoterapi og Klinisk Hypnose.

Hvis du vil vide lidt mere om hvem jeg er, kan du læse lidt mere på nedenstående link.

LÆS MERE

 

 

Terapi / Behandling

Behandlingsformen er integrativ.

Det betyder at jeg anvender forskellige terapeutiske interventionsformer (virkemidler) gennem et behandlingsforløb.

Udgangspunktet er dig, hvem du er, hvor du er i livet, dine problemstillinger og min terapeutiske forståelsesramme, der er Neuroaffektiv.

Når du er i terapi/behandling her i klinikken, har vi sammen fokus på både dine tanker, dine følelser og i særdeleshed din fysiske krop og kropssansninger.

Jeg arbejder ud fra en terapeutisk forståelsesramme, der betegnes som NEUROAFFEKTIV.

Meget kort fortalt, handler det om at menesket består af en krop med ét samlet nervesystem, der kan opdeles i en tænkende del (Præfrontal), en følende del (Limbisk) og en sansende del (Autonom).

Med udgangspunkt i denne forståelsesramme, skal mange af menneskets "psykiske" problemstillinge, løses ved at arbejde med både det tænkende menneske, menneskets følelser og i særdeleshed med menneskets krop og kropsfornemmelser.

Vil du vide lidt om hvilke metoder / teknikker, jeg anvender i min praksis, så klik på nedenstående link.

VÆRKTØJSKASSEN

 

 

Etik og regler.

SmerteKlinikken er bundet af en række etiske regler, der skal sikre klientens integritet.

LÆS MERE OM ETIK & REGLER